Ako imate pitanje

(+381) 63 633 847

Šabačka bb, 15232

Maovi, Srbija

Pošaljite poruku

office@m-inox.rs

Privacy Policy

Odgovorno telo u smislu zakona o zaštiti podataka, a posebno Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), je: M-Inok Construct d.o.o.

Vaša prava na koje se podaci odnose:
U svakom trenutku možete ostvariti sledeća prava koristeći kontakt podatke koji su dati za našeg službenika za zaštitu podataka:

Informacije o vašim podacima koje čuvamo i njihova obrada,

 • ispravljanje netačnih ličnih podataka,
 • Brisanje vaših podataka sačuvanih kod nas,
 • ograničenje obrade podataka ako nam još nije dozvoljeno da izbrišemo vaše podatke zbog zakonskih obaveza,
 • Prigovor na našu obradu Vaših podataka i
 • Prenosivost podataka ako ste dali saglasnost za obradu podataka ili ste zaključili ugovor sa nama.

Ako ste nam dali svoju saglasnost, istu možete opozvati u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost. U bilo kom trenutku možete da se obratite nadzornom organu, koji je za vas odgovoran, sa žalbom. Vaš odgovorni nadzorni organ zavisi od države vašeg prebivališta, vašeg posla ili navodnog kršenja. Spisaknadzornih organa (za nejavnu oblast) sa njihovim adresama možete pronaći na:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Svrhe obrade podataka od strane nadležnog organa i trećih lica

Vaše lične podatke obrađujemo samo u svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Prenos Vaših ličnih podataka neće biti izvršen trećim licima u druge svrhe osim navedenih. Prenos Vaših podataka trećim licima vršimo samo:

 • ako ste dali izričitu saglasnost za to
 • ako je obrada neophodna za realizaciju nekog ugovora sa Vama ,
 • ako je obrada neophodna za ispunjenje zakonske obaveze,
 • ako je obrada neophodna da bi se zaštitili legitimni interesi i nema razloga za pretpostavku da imate prevashodni legitimni interes da ne otkrijete svoje podatke.

Brisanje odn. blokiranje podataka
Mi se pridržavamo principa izbegavanja podataka i ekonomičnosti podataka. Stoga čuvamo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje ovde pomenutih ciljeva ili kao što je predviđeno različitim periodima čuvanja koje predviđa zakonodavstvo. Nakon što odgovarajuća svrha prestane da postoji ili ovi rokovi isteknu, odgovarajući podaci će biti rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama.

Prikupljanje opštih informacija prilikom posete našoj veb stranici
Kada pristupite našoj veb stranici, informacije opšte prirode se automatski prikupljaju pomoću kolačića. Ove informacije (Server-Logfiles) uključuju tip veb pretraživača, operativni sistem koji se koristi, ime domena vašeg internet provajdera i slično. Ovo su isključivo podaci koji ne dozvoljavaju da se izvode bilo kakvi zaključci o vašoj ličnosti.
Ove informacije su tehnički neophodne za ispravnu isporuku sadržaja koji ste tražili sa veb lokacija i obavezne su prilikom korišćenja interneta. Konkretno, oni se obrađuju u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje nesmetanog uspostavljanja veze sa veb sajtom,
 • obezbeđivanje nesmetanog korišćenja naše veb stranice,
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema takođe
 • u druge administrativne svrhe.

Obrada vaših ličnih podataka je zasnovana na našem legitimnom interesu za gore navedene svrhe prikupljanja podataka. Ne koristimo vaše podatke da bismo donosili zaključke o vašoj ličnosti. Primaoci podataka su samo odgovorni organ i, po potrebi, obrađivač. Anonimne informacije ove vrste možemo statistički proceniti kako bismo optimizovali našu veb stranicu i tehnologiju koja stoji iza nje.

Kolačići
Kao i mnoge druge veb stranice, mi takođe koristimo takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje server veb lokacije prenosi na vaš čvrsti disk.Kao rezultat toga mi automatski dobijamo određene podatke, npr. IP adresa, pretraživač koji se koristi, operativni sistem i vaša veza sa Internetom. Kolačići ne mogu da se koriste za pokretanje programa ili isporuku virusa na računar. Na osnovu informacija sadržanih u kolačićima, možemo vam olakšati navigaciju i omogućiti da se naše veb stranice
pravilno prikazuju. Podaci koje prikupljamo ni pod kojim okolnostima neće biti prosleđeni trećim licima ili povezani sa ličnim podacima bez vašeg pristanka. Naravno, našu veb stranicu možete pogledati i bez kolačića. Internet pretraživači su redovno podešeni da prihvataju kolačiće. Uopšteno govoreći, možete onemogućiti upotrebu kolačića u bilo kom trenutku preko podešavanja vašeg pretraživača. Molimo vas da koristite funkcije pomoći vašeg internet pretraživača da biste saznali kako možete da promenite ova podešavanja. Imajte na umu da pojedinačne funkcije naše veb stranice možda neće funkcionisati ako ste deaktivirali upotrebu kolačića.

SSL enkripcija
Da bismo tokom prenosa zaštitili bezbednost vaših podataka mi koristimo najsavremenije metode šifrovanja (npr. SSL) preko HTTPS-a.

Obrazac za kontakt
Ako nas kontaktirate putem e-maila ili obrazca za kontakt sa pitanjima bilo koje vrste, dajte nam svoj dobrovoljni pristanak u svrhu uspostavljanja kontakta. Ovo zahteva specifikaciju važeće e-mail adrese. Ovo se koristi za dodeljivanje zahteva, a zatim za odgovor. Davanje dodatnih podataka je opciono. Informacije koje navedete biće sačuvane u svrhu obrade zahteva i mogućih naknadnih pitanja. Nakon što je vaš zahtev obrađen, lični podaci će biti automatski izbrisani.

Korišćenje Google mapa
Ova veb stranica koristi Google Maps API za vizuelni prikaz geografskih informacija. Prilikom korišćenja Google mapa, Google takođe prikuplja, obrađuje i koristi podatke o korišćenju funkcija mape od strane posetilaca. Više informacija o obradi podataka od strane Google-a možete pronaći u Google informacijama o zaštiti podataka. Tamo takođe možete promeniti podešavanja zaštite ličnih podataka u centru za zaštitu podataka. Detaljna uputstva za upravljanje sopstvenim podacima u vezi sa Google proizvodima možete pronaći ovde.

Promena naših odredbi o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da ovu izjavu o zaštiti podataka prilagodimo tako da uvek bude u skladu sa važećim zakonskim zahtevima ili da primenimo izmene naših usluga u izjavi o zaštiti podataka, na primer, prilikom uvođenja novih usluga. Nova izjava o zaštiti podataka će se tada primeniti na vašu sledeću posetu.

Pitanja službenoj osobi za zaštitu podataka
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, pošaljite nam e-mail ili kontaktirajte direktno osobu odgovornu za zaštitu podataka u našoj organizaciji: