Ako imate pitanje

(+381) 63 633 847

Šabačka bb, 15232

Maovi, Srbija

Pošaljite poruku

office@m-inox.rs

PREDSTAVLJANJE TIMOVA – BRAVARI

Written By :

Category :

Novosti

Posted On :

Share This :

Timski rad, timski rad i timski rad! Kada u halu stignu tehnički i konstrukcioni crteži za projekat, svaki od njih pojedinačno zna za koji deo je zadužen. Montaža podsklopova i sklopova, priprema i pozicioniranje komponenata za zavarivanje – svaki posao se obavlja sa lakoćom kada ga obavljaju iskusni i vredni bravari iz našeg tima. Vrhunska koordinacija, spretnost, umeće i preciznost u radu proističu iz tona i tona čelika obrađenog njihovim rukama. 

Osim za ovaj veoma važan deo proizvodnog procesa, ovaj tim je prećutno zadužen i za izbor muzike i samim tim i pozitivnu atmosferu u hali koje nikada ne manjka.

Sleva na desno: Dragan, Iva, Nemanja, Milan, Marko, Radomir, Dejan, Velibor, Aleksandar, Dejan, Milan.