Tamara Đekić

Tamara Đekić

Tehnička asistentkinja
Tamara Dekic ist ekonomistkinjan (dipl. ecc) i radi kao tehniška asistentkinja na obradi plata i bavi se time managemet-om svih M-INOX-zaposlenih. Osim toga, bavi se nabavkama i logistikom.

Jezici: engleski, španski.